Prop. 1 S Tillegg nr. 2 (2015–2016)

For budsjettåret 2016 — Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)

Kap. 1321, 1356 og 5999. I denne proposisjonen fremmes enkelte forslag til endringer av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016. Proposisjonen omfatter forslag til endring av enkelte bevilgningsforslag under Samferdselsdepartementet, samt en saldering.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget