Prop. 119 L (2020–2021)

Endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.)

Klima- og miljødepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i svalbardmiljøloven § 82 a og å innføre et nytt annet ledd i svalbardmiljøloven § 51. Formålet med endringene er å forby skip som seiler på Svalbard å bruke eller ha om bord tungolje, samt å gi Longyearbyen lokalstyre mulighet til å ta gebyr for behandling av private planforslag.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget