Prop. 128 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.)

Proposisjonen omhandlar endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet som følgje av lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget