Prop. 128 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.)

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og distriktsdepartementet legg med dette fram følgjande saker under kap. 2315 Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet og kap. 502 Tariffavtalte avsetjingar.

  1. Lønsregulering frå 1. mai 2022 for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet m.m.

  2. Endringar i statsbudsjettet for 2022.