Prop. 136 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2016 mv.)

Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som følge av lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2016.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget