Prop. 141 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget