Prop. 143 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017 mv.)

Proposisjonen omhandlar endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som følgje av lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget