Prop. 145 L (2020–2021)

Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)

Kunnskapsdepartementet foreslår endringar i barnehagelova, opplæringslova og friskulelova. Forslaga gjeld regulering av behandling av personopplysningar innan barnehage og grunnopplæringa, og gjennomføring av opplæringa som fjernundervisning.

Les dokumentet

Rettebrev

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget