Prop. 145 L (2020–2021)

Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)

Kunnskapsdepartementet foreslår endringar i barnehagelova, opplæringslova og friskulelova. Forslaga gjeld regulering av behandling av personopplysningar innan barnehage og grunnopplæringa, og gjennomføring av opplæringa som fjernundervisning.

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget