Prop. 160 L (2016–2017)

Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i regnskapsloven mv., med formål om å redusere de økonomiske og administrative byrdene for regnskapspliktige.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget