Prop. 31 L (2020–2021)

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Loven gir de overordnede forvaltningsmessige rammene for den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020. Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige og omstillingsdyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og myndighetenes smitteverntiltak, slik at arbeidsplasser trygges og bedriftene får tid og rom til å tilpasse seg situasjonen. Ordningen omtales nærmere i Prop. 1 S (2020–2021) tillegg 1. Ordningen bygger i stor grad på den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall som løp ut august 2020, jf. Prop. 70 LS (2019–2020).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget