Historisk arkiv

Vil forlenge garantiordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil forlenge den midlertidige garantiordningen for kredittforsikring frem til 30. juni 2021.

Garantiordningen ble etablert som et midlertidig tiltak i lys av koronasituasjonen for å opprettholde et tilstrekkelig kredittforsikringstilbud til bedrifter i Norge. Ordningen innebærer at staten dekker tap hos kredittforsikringsselskapene på til sammen inntil 20 milliarder. kroner, gjennom såkalt re-forsikring. Til gjengjeld må kredittforsikringsselskapene betale for re-forsikringen og forplikte seg til å opprettholde virksomheten.

- Tilgang på kredittforsikringer er viktig for å opprettholde handelen i mange næringer der handelen foregår på kreditt. Som følge av at usikkerheten tilknyttet pandemien ser ut til å vedvare, foreslår vi nå å videreføre den midlertidige kredittforsikringsordningen et halvt år til, sier næringsminister Iselin Nybø.

- Sjømatnæringen er en av næringene hvor kredittforsikring brukes mye, og er viktig. Videreføring av ordningen er derfor viktig for næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kredittforsikringsselskapene opplever at det fortsatt er stor usikkerhet i markedene som følge av koronapandemien. Det forventes at selskapene, uten statlig inngripen, vil redusere sine tilbud til bedrifter i Norge vesentlig fra årsskiftet. For å fortsatt bidra til å opprettholde et tilstrekkelig kredittforsikringstilbud for bedrifter i Norge, foreslår regjeringen i tilleggsnummeret til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 å forlenge ordningen. En forlengelse må også godkjennes av Eftas overvåkningsorgan ESA.

Per august 2020 dekket ordningen kredittsalg for om lag 144 milliarder kroner fra 538 bedrifter. Om lag 54 prosent var innenlandssalg, og om lag 46 prosent var eksport. På samme tidspunkt var erstatningsutbetalinger under ordningen 13,8 mill. kroner, og inntektene på 104 millioner kroner. Erstatningsutbetalingene forventes å øke fremover, også i 2021 for kredittforsikringer ytt i 2020.

Ordningen forvaltes av GIEK, men innebærer at bedrifter i Norge kan forholde seg til kredittforsikringsselskapene.