Prop. 38 S (2019–2020)

Utbygging og finansiering av E18 Lysaker – Ramstadsletta i Akershus

Proposisjonen omhandler utbygging og finansiering av E18 Vestkorridoren i Akershus. Første etappe omfatter strekningen Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune. Prosjektet er planlagt finansiert med en kombinasjon av bompenger og statlig finansiering. Den nye veien vil få tre kjørefelt i begge retninger. I tillegg inngår både ny bussvei og ny sykkelvei.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget