Proposisjoner til Stortinget

Prop. 47 L (2021–2022)

Lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget