Prop. 48 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Forordningen inneholder regler om reservasjonssystemer som skal brukes av reisebyråer og andre selgere av flybilletter og tilhørende jernbanebilletter. Regelverket har som formål å sikre rettferdig konkurranse mellom de ulike reservasjonssystemene og de transportørene som benytter seg av systemet. I tillegg skal det bidra til at passasjerene får korrekt og fullstendig informasjon som grunnlag for sine valg.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget