Prop. 51 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til bevilgningsendringer for å gjennomføre endringer i reglene for skattefrie personalrabatter og i beløpsgrense for skattefrie gaver.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget