Prop. 57 L (2015–2016)

Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Proposisjonen omhandler endringer i lov om offentlig støtte som innfører en plikt for støttegivere til å registrere opplysninger om offentlig støtte i et nasjonalt register, i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Utfyllende bestemmelser om registreringsplikten vil bli fastsatt i forskrift. Proposisjonen opphever også taushetsplikt for opplysninger som blir registreringspliktige i skatte- toll- og avgiftslovgivningen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget