Prop. 6 L (2019–2020)

Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å gi lovhjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.