Prop. 83 L (2019–2020)

Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget