Prop. 86 S (2016–2017)

Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster

I Prop. 86 S (2016-2017) omtales den reviderte avtalen om Oslopakke 3 som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune vedtok sommeren 2016. I sitt framlegg ber regjeringen om Stortingets samtykke til å forlenge perioden for Oslopakke 3 fra 2032 til 2036 i tråd med de lokale vedtakene. Stortinget bes også om å gi sitt samtykke til at takstsystemet endres til et system med tids- og miljødifferensierte bompengetakster slik de lokale myndighetene har bedt om.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget