Prop. 9 L (2021–2022)

Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Kunnskapsdepartementet legger fram forslag om forlengelse av de midlertidige lovene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Det foreslås at lovenes virketid forlenges til 30. juni 2022.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget