Prop. 96 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.)

Proposisjonen omhandlar endringer i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som følge av lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2018.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget