Prop. 97 S (2020–2021)

Bygging av Stad skipstunnel

Departementet foreslår å igangsette bygging av Stad skipstunnel, innanfor ei samla kostnadsramme på 4 090 mill. kroner. Målet med prosjektet er å betre framkoma og tryggleiken for sjøtransport som skal passere Stadlandet.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget