R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv.

R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv.

Les rundskrivet her (pdf).

Rundskrivet er laget i PDF-format, og du trenger derfor Acrobat Reader for å lese dokumentet.

Hvis du ikke har Acrobat Reader kan den hentes her:

VEDLEGG