Rapport fra utvalg for utarbeidelse av krav og retningslinjer til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Rapport fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet 5. mars 1999.

Avgitt til Nærings- og handelsdepartementet 27. mars 1999

Utvalg for utarbeidelse av krav og retningslinjer til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid

I Forslag til krav og retningslinjer til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

II Formålet til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

III Krav og retningslinjer til et IT- og kunnskapssenter

Lagt inn 27. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen