Delrapport 1: Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid

Rapport fra Strategiutvalget for idrett. Avlevert 8. juni 2016 til Kulturdepartementet

Regjeringen satte ned et strategiutvalg for idrett i januar 2015. Utvalgets mandat er å identifisere utfordringer på idrettsområdet og utarbeide forslag til strategier som kan bidra til å løse disse utfordringene.

Utvalget, under ledelse av Jan Åge Fjørtoft, la den 8. juni 2016 fram en rapport med anbefalinger til hvordan regjeringen kan innrette fremtidig idrettspolitikk.

Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid. Rapport fra Strategiutvalget for idrett.pdf

Utvalget skal også levere en delrapport to til kulturministeren til høsten, som skal inneholde råd og tiltak som først og fremst idretten selv vil være ansvarlig for å følge opp.