Delrapport 2: Den norske idrettsmodellen inn i en ny tid

Delrapport 2 fra Strategiutvalget for idrett. Avlevert 5. januar 2017 til Kulturdepartementet

Strategiutvalget for idrett ble satt ned av kulturminister Thorhild Widvey i 2015. Utvalget leverte sin første delrapport med råd til myndighetene i fjor, og overleverte den 5.januar 2017 sin andre delrapport med anbefalinger til idretten. Utvalgets innspill vil bli overlevert til idretten.

Den norske idrettsmodellen inn i en ny tid (.pdf)

Utvalget la den 8. juni 2016 fram sin første rapport med anbefalinger til hvordan regjeringen kan innrette fremtidig idrettspolitikk: Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid. Rapport fra Strategiutvalget for idrett.pdf