Historisk arkiv

Kulturministeren mottok råd om fremtidens idrettspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Leder for Strategiutvalget for idrett, Jan Åge Fjørtoft, overleverte onsdag en rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland med anbefalinger til hvordan regjeringen kan innrette fremtidig idrettspolitikk.

Statssekretær Himanshu Gulati, kulturminister Linda Hofstad Helleland, utvalgsmedlem Ingrid Tollånes og utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.
Statssekretær Himanshu Gulati, kulturminister Linda Hofstad Helleland, utvalgsmedlem Ingrid Tollånes og utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

- Vi må videreutvikle norsk idrett gjennom å forsterke det som er bra og tørre å tenke nytt der vi har utfordringer. Disse rådene er et viktig skritt i dette arbeidet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Jeg vet de har hatt lytteposter rundt om i hele landet og at de har vært i dialog med mange aktører i vårt rike organisasjonsliv. Jeg gleder meg til å gå nøye gjennom rapporten. Det er en viktig målsetning å få flere til å drive med idrett og fysisk aktivitet, sier Hofstad Helleland.

- Det har vært utrolig inspirerende å få lov til å tenke nytt om idrettens betydning for samfunnet. Vi har prøvd å forstå samfunnstrendene, og basert på dette kommet med anbefalinger om hvordan politikken bør være på området, sier utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.

Utvalget er klar på at det må utarbeides en politikk der alle får tilbud om fysisk aktivitet.

- Statens overordnede mål er fysisk aktivitet og idrett for alle. Men det er et faktum at mange faller utenfor. Da må man diskutere om statens virkemidler kunne ha blitt brukt på en mer effektiv måte, sier Fjørtoft.

Utvalget ber regjeringen lage en ny overordnet politikk for å bedre behovsprøving og økt mangfold i bygging av anlegg.

Utvalget anbefaler videre regjeringen å beskytte og bevare enerettsmodellen og at regjeringen ikke bør innføre en lisensordning for utenlandske spillselskaper i Norge.

Rapporten "Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid"


Bakgrunn

Strategiutvalget for idrett ble oppnevnt av regjeringen i januar 2015. Utvalget har bestått av følgende personer:

  • Jan Åge Fjørtoft, Asker (født 1967) (utvalgsleder)
  • Aase-Kristin Homlong Abrahamsen, Alta(født 1962)
  • Jorid Degerstrøm, Tromsø (født 1973)
  • Mikael Oguz, Oslo (født 1976)
  • Anneli Nesteng, Sogndal (født 1978)
  • Cato Zahl Pedersen, Nesodden (født 1959)
  • Øyvind Sandbakk, Trondheim (født 1981)
  • Magnus Sverdrup, Oslo (født 1975)
  • Ingrid Tollånes, Oslo (født 1965)

Utvalgets mandat er å identifisere utfordringer og utarbeide forslag til strategier som kan bidra til å løse disse utfordringene. I sitt arbeid har utvalget møtt representanter bl.a. fra offentlige etater, idretten, friluftslivsorganisasjoner, akademia, samt fagpersoner, privatpersoner og grupper både innenfor og utenfor den organiserte idretten.

Utvalget skal levere en rapport i to deler. Del 1 som leveres den 8. juni inneholder råd til regjeringen, mens delrapport 2, som skal leveres til kulturministeren til høsten, inneholder råd og tiltak som først og fremst idretten selv vil være ansvarlig for å følge opp.