Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien

Etter tre år med pandemi har vi høy vaksinasjonsdekning og mange har gjennomgått infeksjon. Dette gjør at befolkningen nå er godt beskyttet mot å utvikle alvorlig sykdom av covid-19, og det er derfor vesentlig mindre behov for tiltak for å begrense smitte.

Det er også stadig mindre risiko for at endringer i viruset skal endre situasjonen betydelig, selv om det fortsatt er knyttet usikkerhet til virusets videre utvikling.

Samtidig viser erfaring at covid-19-pandemien har vært uforutsigbar, og vi kan vente større og mindre smittebølger også fremover. Derfor er det fortsatt behov for overvåking og beredskap det kommende året slik at en uheldig utvikling kan oppdages, vurderes og håndteres tidlig. En ny virusvariant med høy sykdomsalvorlighet, kan igjen gi grunnlag for strenge tiltak. Det er således fortsatt behov for egen strategi for håndteringen av covid-19.