Regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjelder vannscootere - veiledning til kommunene

Kommunene har, gjennom ulike regelverk, flere muligheter til å gi lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer.

Denne veiledningen er ment å gi en oversikt over de virkemidler som står til rådighet for kommunene gjennom bestemmelser i motorferdselloven og havne- og farvannsloven. I tillegg nevnes muligheter for reguleringer gjennom plan- og bygningsloven, samt at det vises til sjøveisreglene.

Les veiledningen her (pdf)

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.