Retningslinjer om midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner

Q-0973