Revisjon av anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2013