Revisjon av anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2013