Revitalisering og konkretisering (2013-2015)

Tillegg til Nasjonal hivstrategi ”Aksept og mestring”

Dette dokumentet har som formål å konkretisere mål og tiltak i gjenstående periode av den nasjonale hivstrategien Aksept og mestring (2009-2014).

Revitalisering og konkretisering

Dette dokumentet har som formål å konkretisere mål og tiltak i gjenstående periode av den nasjonale hivstrategien Aksept og mestring (2009-2014).

Les tillegget til Nasjonal hivstrategi: Revitalisering og konkretisering (2013-2015) (pdf)

Les Nasjonal hivstrategi Aksept og mestring