Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt rundskriv for støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen). Rundskrivet gjelder for studieåret 2014-2015.

______________________________________________________________________________________Last ned rundskriv F-03-13 ved å klikke på lenkene nedenfor.

Rundskriv F-03-13 (PDF, 270 Kb)

Vedlegg til rundskrivet:
Land som er omfattet av kvoteordningen studieåret 2014–2015 (PDF, 29 Kb)


Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.