Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak

Rapporten er utarbeidet av Senter for økonomisk forskning AS på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.