Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rapporten er utarbeidet av Senter for økonomisk forskning AS på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.