Skolelederundersøkelsen 2005

Om arbeidsforhold, evalueringspraksis og ledelse i skolen. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS). 8. juni 2006.

Skolelederundersøkelsen 2005

Om arbeidsforhold, evalueringspraksis og ledelse i skolen. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS). 8. juni 2006.

Klikk her for å åpne rapporten (Pdf-format)

Lenke til instituttets hjemmesider