St.meld. nr. 23 (1996-97)

Trygghet og ansvarlighet

St meld nr 23

(1996-97)

Trygghet og ansvarlighet

Om legetjenesten i kommunene og fastlegeordningen

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 14. mars 1997, godkjent i statsråd samme dag.Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget