St.prp. nr. 1 (1999-2000)

For budsjetterminen 2000

St.prp. nr. 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Utgiftskapitler: 1700-1795 og 2463

Inntektskapitler: 4700-4799

Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 17. september 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget