St.meld. nr. 26 (2008-2009)

Om offentleg rettshjelp

Om offentleg rettshjelp — Rett hjelp

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:
Hva kan vi lære av finsk rettshjelp?

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget