Det engelske rettshjelpssystemet

Rapport om rettshjelpssystemet i England utarbeidet i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om rettshjelp.

Rapport om rettshjelpssystemet i England utarbeidet i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om rettshjelp.

Det engelske rettshjelpssystemet (pdf)