St.meld. nr. 35 (2001-2002)

Kvalitetsreformen Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utdannings- og forskningsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 31. mai 2002 Kvalitetsreformen - om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside