St.meld. nr. 7 (2004-2005)

Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014

Til innholdsfortegnelse

8 Utrykte vedlegg

  1. Rapport fra evalueringsgruppen nedsatt av NIF, datert 23. desember 2003.

  2. Vedlegg og ettersendelser til opprinnelig søknad fra Tromsø: Diverse notater vedrørende effekter av OL i Tromsø, utført på oppdrag fra Tromsø 2014 AS (jf. kapittel 10.2)

  3. Søknad fra Tromsø 2014 AS av 2. mai 2004.

  4. Vedlegg til søknaden fra Tromsø 2014 AS av 2. mai 2004.

  5. Ettersendelser til søknaden fra Tromsø 2014 AS av 2. mai 2004.

  6. « Miljøeffekter av Vinter-OL 2014 i Tromsø.» Rapport utarbeidet av Jon Teigland på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

  7. « Regionale virkninger av OL i Tromsø». Rapport utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

  8. « Manual for Candidate Cities for the XXI Olympic Winter Games 2010», IOC 2002.

  9. « Candidature Acceptance Procedure XXI Olympic Winter Games in 2010 - Report by the IOC Candidature Acceptance Working Group», IOC 2002 .

  10. « Olympic Games Study Commission», IOC 2003.

Til dokumentets forside