St.prp. nr. 1 (1996-1997)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 1997.

Til innholdsfortegnelse
Til dokumentets forside