St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003-2004)

For budsjetterminen 2004 — Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget