St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 — Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget