St.prp. nr. 25 (2002-2003)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 under Landbruksdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 under Landbruksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget