St.prp. nr. 3 (2001-2002)

Om endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2001 for å styrke den helsemessige beredskap mot atom-, biologiske og kjemiske våpen

Til innholdsfortegnelse

Forslag Om endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2001 for å styrke den helsemessige beredskap mot atom-, biologiske og kjemiske våpen

I

I statsbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
797 Helse- og sosialberedskap
01 Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 62 000 000
fra kr 12 000 000 til kr 74 000 000.