St.prp. nr. 4 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 27/97 av 30. april 1997 om endring av vedlegg XX til EØS-avtalen om integrert forebygging og begrensning av forurensing

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 30. oktober 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget