Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004)

Til innholdsfortegnelse

5 Vurdering og tilråding

Norge deltar i utdanningssamarbeidet i EU i medhold av EØS-avtalen. Beslutning om EFTA-landenes deltakelse i «European Pathways» er nært knyttet til deltakelse i EUs utdanningsprogrammer og prinsippene for mobilitet som der er lagt til grunn. Vedtaket er i tråd med norske utdannings- og næringspolitiske interesser når det gjelder å motivere flere personer til å ta deler av sin yrkesopplæring i utlandet. Utplasseringer vil bidra til kompetanseheving for personer som reiser ut, bedrede kontakter mellom norske og utenlandske miljøer og til at norsk utdanning blir bedre kjent i utlandet. Samtidig kan det stimulere flere bedrifter til å ta imot personer fra andre land som ønsker praksisopphold i Norge, og på den måten gjøre utenlandsk utdanning og kompetanse bedre kjent i Norge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tilrår at Norge deltar i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004). Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til toppen
Til dokumentets forside