St.prp. nr. 69 (1996-97)

Om delvis bompengefinansiering av Ev 18 i Kristiansand, i Vest-Agder

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I proposisjonen legges fram en plan for utbygging og finansiering av ny Ev 18 fra Bjørndalssletta til Gartnerløkka i Kristiansand.

Utbygging av Ev 18 i Kristiansand vil gi bedre stamvegforbindelse nasjonalt og regionalt og vesentlig bedre miljø- og trafikksikkerhetsforhold lokalt.

I St.prp. nr. 7 (1991-92) om delvis bompengefinansiering av Varoddbrua på Ev 18 i Kristiansand, ble det forutsatt en videre utbygging av Ev 18 gjennom Kristiansand. Finansiering og bompengeordningen som er beskrevet i denne proposisjonen, er derfor en direkte videreføring av St.prp. nr. 7.