St.prp. nr. 69 (1996-97)

Om delvis bompengefinansiering av Ev 18 i Kristiansand, i Vest-Agder

Om delvis bompengefinansiering av Ev 18 i Kristiansand, i Vest-Agder

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget