Strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Strategidokumentet er regjeringens første samlede strategi for bekjempelse avhvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning avmasseødeleggelsesvåpen.

Med denne strategien ønsker regjeringen å bedre koordineringen av den samlede nasjonale innsatsen mot hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen, ved å gjennomføre nye tiltak. Målet er at tiltakene i strategien gir de berørte etatene de nødvendige føringer og metoder for dette arbeidet.

Strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (PDF)